Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: E formasyny, gelip çykyş şahadatnamasyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, üpjün edip bileris.

S: Söwda palatasy bilen hasap-faktura we CO berip bilersiňizmi?

J: Hawa, üpjün edip bileris.

S: 30, 60, 90 günüň yza süýşürilen L / C-ni kabul edip bilersiňizmi?

J: Başararys.

S: O / A tölegini kabul edip bilersiňizmi?

J: Başararys.

S: Nusga berip bilersiňizmi?

J: Hawa, käbir nusgalar mugt.

S: Zawodyňyza baryp bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.Hoş geldiňiz.

S: Harytlary eltip bermezden ozal barlap bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.Zawodymyza harytlary barlamaga hoş geldiňiz.Şeýle hem SGS, TUV, BV we üçünji taraplaryň barlagyny kabul ediň.

S: MTC, EN10204 3.1 / 3.2 şahadatnamasyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.edip bileris.

S: ISO barmy?

J: Hawa, bizde bar.

S: OEM kabul edip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: LOGO belligimizi kabul edip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: MOQ näme?

J: Adaty armatura we flanes üçin 1 sany.

S: Turbageçiriji ulgamymyzy dizaýn edip bilersiňizmi?

J: Hawa, ýoldaşyňyza isleýäris we inerenerimiz kömek eder.

S: Maglumat sahypasyny we çyzgy hödürläp bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: Daşaýjy ýa-da awiakompaniýa bilen iberip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.Şeýle hem otly bilen iberip bileris.

S: Sargydyňyzy beýleki üpjün ediji bilen birleşdirip bilersiňizmi?Soň bilelikde iberiň?

J: Hawa, edip bileris.Wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlamak üçin bilelikde ibermäge kömek etmek isleýäris

S: gowşuryş wagtyny gysgaldyp bilersiňizmi?

J: Örän gyssagly bolsa, satuw bilen tassyklaň.Siziň üçin goşmaça iş wagtyny taýýarlamak isleýäris.

S: IPPC boýunça paketde bellik edip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: Önümlerde we gaplamalarda "MADE IN CHINA" belläp bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: semiarym taýýar önümleri berip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: Her ýylylyk belgisi üçin bize synag nusgalary gerek, üpjün edip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

S: heatylylygy bejermek hasabatyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?