• takmynan 11

biz kim

Takmynanus

hoş geldiňiz

20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi.Polat turbany, bw turba armaturlaryny, galp armaturlary, galp flanesleri, senagat klapanlaryny hödürläp biljek önümlerimiz.Boltlar we hozlar, gazetler.Materiallar uglerod polat, poslamaýan polat, Cr-Mo garyndy polat, inconel, reňkli ergin, pes temperatura uglerod polat we ş.m. bolup biler.Çykdajylaryňyzy tygşytlamak we import etmek has aňsat bolmagy üçin taslamalaryňyzyň ähli bukjasyny hödürlemek isleýäris.

Programma meýdany

Flanesler we turba armaturlary, nebit, tebigy gaz, suw we ş.m. daşamak ýaly köp dürli ugurlarda ulanylýar. Flanesleriň we turba armaturlarynyň görnüşleri we görnüşleri köp, materiallary suwuklygyň görnüşine görä diwersifikasiýa edilýär we gurşawy ulanyň (pes uglerod polat, pes erginli polat, poslamaýan polat, ýokary garyndy polat, reňkli polat we ş.m.).

has giňişleýin gör
  • timg (3)
  • timg (8)
  • timg (2)